Open post

Klokken van Rome of een drone

Dit jaar hebben vele kinderen hun chocolade paaseitjes op een wel heel originele manier zien toekomen. Een traditie die we willen “hoog” houden ;-).

We maakten een levensgrote paasklok. Ze is een halve meter breed en hoog. Alle nodige voorzieningen zijn gemaakt om er lekkere chocolade paaseitjes mee te kunnen droppen. Het vatje kan 2 kilogram eitjes meenemen en er werd speciaal aandacht besteed aan het verlos mechanisme. De paaseitjes vallen er druppelsgewijs uit en niet allemaal tegelijk! Hier zie je de klok in al zijn glorie :

Open post

Frank De Winne aanvaarde peterschap van BeUAS

Vandaag werd op de algemene jaarvergadering aan de leden van de BeUAS meegedeeld dat Frank De Winne het peterschap van onze belangenvereniging BeUAS aanvaard heeft.
Met het peterschap wil ingenieur, militair piloot en astronaut Frank De Winne duidelijk maken dat drones niet alleen geassocieerd dienen te worden met militaire doeleinden of het uitvoeren van geheime opdrachten. Op vraag van BeUAS, wil De Winne de civiele toepassingen van ‘drones’ benadrukken en deze voor het bredere publiek toegankelijker maken.

Scroll to top